Info over de stichting

Haik's staat voor Holland Armenië International Kaukasus Serviceclubs. Opgericht op 6 februari 1997 en sinds november gevestigd in Almelo.

Vanaf de 17e tot de 20ste eeuw zijn er diverse migratiestromen geweest van Armeniërs naar Nederland. In de 17e en 18e eeuw vestigden Armeense kooplieden zich in verschillende plaatsen. De voornaamste vestigingsplaats was Amsterdam omdat die stad in de 17e eeuw de wereldhandelmetropool was. De Armeense migranten van die tijd waren hoofdzakelijk afkomstig uit het Safavidische (Iran) en het Osmaanse (Turkije) rijk. Deze migranten, die zich eerst tijdelijk vestigden, integreerden langzaam en gingen op in de Nederlandse samenleving.

Wat de stichting voor ouderen doet is:

Helpen opstellen/schrijven van officiële documenten
Tolk tijdens gesprek met een arts
Helpen met afspraken maken

Wij worden gesponsord door: